AV media
Image default
Energie

Regenereren Waterontharder: Wat, Waarom, Hoe & Wanneer?

Ieder mens heeft calcium nodig. De mineralen calcium en magnesium bepalen onder andere de hardheid van kraanwater. Het drinkwater dat Evides Waterbedrijf levert, is op de meeste plaatsen ‘zacht tot gemiddeld hard’. Op Schouwen-Duiveland is de hardheid wat hoger omdat hier duinwater – dat van nature veel kalk bevat – als bron dient voor het maken van drinkwater.

Op Schouwen-Duiveland is de hardheid van het water nog 14 tot 16 d, H. Gerrit belt met Evides en protesteert: met een Aquacell zijn er geen risico’s voor de gezondheid want TNO heeft bewezen dat deze waterontharder juist minder schadelijk is voor leidingen. Maar Evides is daar niet van onder de indruk.

Waterontharder En Vaatwasser

Van Aquacombi is Gerrit aanwezig en zoon Mathijs. Mathijs wil een video-opname maken van de zitting maar dat mag alleen als beide partijen daar geen bezwaar tegen hebben en Evides heeft dat wel. De zitting is schriftelijk voorbereid. Op de klacht van Gerrit heeft Evides gereageerd met een tekst van 6 kantjes waarin wordt verwezen naar het drinkwaterbesluit en naar verschillende wetenschappelijke onderzoeken.

De uitspraken van Evides gelden immers wel wanneer onthard wordt via de zogeheten omgekeerde osmose filtering want dan worden niet alleen calciumionen en magnesiumionen verwijderd maar àlle mineralen. En dat water is wel corrosief waardoor onder meer kleine hoeveelheden koper in het drinkwater kunnen komen en dat is niet gezond.

Feiten En Fabels Over De Waterontharder – Mooi Water

De discussie dreigt in een kringetje te belanden maar de voorzitter van de commissie, rechter Rullmann, weet dat als een ware Salomon af te kappen. “Uw discussie is moeilijk te volgen voor mij want het is niet mijn vakgebied”, zegt ze tegen Henk Ketelaars, “relevant hier voor mij is de vraag of het water uit een ionenwisselaar corrosief is of niet?”.

Hoofd communicatie Roelinda Vording ziet dan de bui al hangen en benadrukt voordat de zitting afgesloten wordt, dat Evides voorlichting in het algemeen wilde geven over waterontharden zonder zich uit te spreken voor een bepaald merk. De schriftelijke uitspraak komt op 22 december. Een kerstcadeautje: “Gebleken is dat er verschillende methoden bestaan om (thuis) water te ontharden.

Waterontharder Tabletten

 

Gelet hierop acht de Commissie de bestreden mededeling in de advertentie te ongenuanceerd, nu deze bij de gemiddelde consument de onjuiste indruk kan wekken dat bij elke waterontharder onder omstandigheden aantasting van de leidingen door corrosie te verwachten valt. In de advertentie wordt niet toegelicht wat onder bepaalde omstandigheden moet worden verstaan.

Gelet hierop zal de advertentie door de gemiddelde consument zo worden begrepen dat bij elke waterontharder mogelijk corrosie kan optreden. Daar komt bij dat niet valt te verwachten dat de gemiddelde consument bekend is met de samenhang tussen de methode van waterontharding en het al dan niet bestaan van corrosiegevaar.

Waterontharder Stadskanaal

Zoals hiervoor (…) is overwogen, bestaat dit gevaar niet bij water dat wordt onthard door middel van ionenuitwisseling. Voorts heeft adverteerder gewezen op het belang van de bijdrage die niet-onthard drinkwater levert aan de totale inname van magnesium en calcium, mineralen die ieder mens nodig heeft. Vast staat dat water dat is onthard met een ionenwisselaar geen calcium en magnesium meer bevat.

De Commissie acht niet aannemelijk gemaakt dat de bijdrage van het door Evides geleverde drinkwater aan de inname van calcium en magnesium zodanig is, dat gezegd kan worden dat onthard water waaruit deze mineralen verwijderd zijn daadwerkelijk een gevaar voor de volksgezondheid oplevert. Omdat de gemiddelde consument hierdoor ertoe gebracht kan worden een besluit over een transactie – het niet aanschaffen van een waterontharder – te nemen dat hij anders niet had genomen, is de uiting misleidend en daardoor oneerlijk in de zin van artikel 7 Nederlandse Reclame Code (www.energie-vergelijken.net).

Waterontharder 8 Liter

Hierdoor verdwijnen essentiële mineralen uit de voedselketen. Ook door een eenzijdig voedingspatroon en/of specifieke diëten komt er meer en meer mineraaldeficiëntie voor (website US Department of Health & Human Services).” Daarom zou het nu belangrijker zijn om calcium en magnesium uit het drinkwater te halen. In zijn column voor NRC Handelsblad drie weken na de uitspraak, bekijkt Katan dit argument van alle kanten onder de kop Verarmd voedsel en concludeert dan: Hoewel het nieuws verder geen landelijke aandacht trekt – het persbericht via de ANP nieuwsdienst wordt in andere media genegeerd – is de impact toch niet gering.

De waterbehandelingsapparatuur voor particulieren hoeft niet aan diezelfde eisen te voldoen. Er bestaat dus altijd een risico op de vermindering van de kwaliteit van uw water als u dit soort apparatuur gebruikt. Zo kunnen bacteriën in de apparatuur gaan groeien als de filters niet tijdig worden vervangen. Hetzelfde kan gebeuren als u langere tijd van huis bent en het water in het apparaat stilstaat.

Waterontharder In Meterkast

Krijgt u nog hard water uit de kraan? Ook dan raden wij u af om waterbehandelingsapparatuur te gebruiken. Niet alleen vanwege de gezondheidsrisico’s zoals hierboven beschreven, maar ook omdat Oasen de komende jaren ervoor gaat zorgen dat al onze klanten onthard water uit de kraan krijgen. Het Drentse drinkwaterbedrijf WMD is de enige die uitlegt welke verschillende waterontharders er zijn.

Sommige klanten willen nog zachter water. Er zijn apparaten te koop waarmee u thuis zelf kunt ontharden. Het wel of niet installeren van een ontharder is uw keuze. Het is een afweging tussen de voor- en nadelen en de kosten. Er zijn verschillende soorten onthardingsapparaten te koop De ionenwisselaar haalt de mineralen die kalkaanslag veroorzaken (calcium en magnesium) uit het water.

Welke Waterontharder Is Milieuvriendelijk?

Deze ontharder wordt in de bestaande waterleiding ingebouwd. Bij omgekeerde osmose wordt water door een membraan geperst, waarbij vrijwel alle zouten worden verwijderd. De gewenste hardheid wordt ingesteld door menging met niet onthard water. De apparaten die werken op basis van (elektro)magneten zijn het meest populair. De magneet wordt op de waterleiding geklemd, waardoor volgens de fabrikanten de mineralen die kalkaanslag veroorzaken zich niet meer afzetten.

Ook WML heeft gemerkt dat er veel vragen zijn over ontharden met magneten. In haar veelgestelde vragenlijst over ‘Drinkwater’ met meer dan 25 vragen is dat de enige vraag die over wateronthardingsapparaten wordt gesteld. Het antwoord is wel veel nuttiger dan dat van WMD: “Laat de leverancier garanderen dat het apparaat wordt teruggenomen als het niet werkt.

Waterontharder Hornbach

De ontharder filtert kalk uit het leiding- of grondwater. De ontharder wordt door WML geleverd en geïnstalleerd. Interessant voor de bedrijfstakken Agrarisch veehouderij, Carwash, Recreatie, Sport. Meer weten? Neem contact met ons op! (tekst van 27-10-2012) Evides, Vitens en Waterbedrijf Groningen gebruiken alledrie een identieke tekst met kleine verschillen. Daarin wordt wel erkend dat er verschillen tussen de waterontharders zijn maar ze worden niet benoemd en de tekst geeft er geen oordeel over.

De drinkwaterbedrijven geven zich nog niet gewonnen. De strijd gaat nu niet meer over corrosie maar over bacteriën en installatievoorschriften. Waarom maken deze voorlichters het zichzelf zo moeilijk? Drinkwaterbedrijven in Nederland genieten veel aanzien en hun mening wordt als wetenschappelijk en onafhankelijk gezien in alle kwesties die met drinkwater te maken hebben.

Waterontharder Fleck

Dat is niet onverdiend want het Nederlandse drinkwater is van topkwaliteit. Dat bleek maart 2016 weer eens opnieuw uit een publicatie in het wetenschapstijdschrift Science. Gerrit: “De kwaliteit van het drink-water in Nederland is zonder meer goed en daar mogen de voorlichters best trots op zijn. https://www.energie-vergelijken.net. Maar gaat het om de kwaliteit van hun water als douche-, spoel- en waswater dan laat die kwaliteit te wensen over.

Waarom geven de voorlichters dat niet gewoon toe? Waarom denken ze niet vanuit de klant die met concrete problemen zit waar een doekje azijn geen antwoord op geeft?” Van al het drinkwater in Nederland wordt maar een klein deel echt gedronken. Meer dan 40 procent wordt gebruikt om te douchen, bijna 30 procent verdwijnt in het toilet en 12 procent neemt de wasmachine voor zijn rekening.

Waterontharder In Meterkast

Klik op het plaatje voor de pagina met de VEWIN infographic. De drinkwaterbedrijven in heel Nederland investeren flink in het verzachten van het water. De Noord-Hollandse drinkwaterbedrijven Waternet en PWN beginnen in december 2015 een campagne tegen verspilling van wasmiddelen. Sinds juni van dat jaar is de hardheid in heel Noord-Holland gedaald van gemiddeld 8,4 naar gemiddeld 7,8 d, H.

De Stichting Toegepast Onderzoek Waterbeheer (STOWA) berekende vooraf dat deze verlaging een investering van 175. 000 euro zou kosten. Maar alleen al de 466. 000 inwoners van het Hoogheemraadschap Hollands Noorder Kwartier (HHNK) zouden daardoor 4,3 miljoen euro kunnen besparen op hun wasmiddelen. De nadruk ligt op kunnen want dan moeten de Noordhollanders ook daadwerkelijk minder wasmiddel gaan gebruiken.

038 Waterontharder Ervaringen

Zo vangen PWN, Waternet en de waterschappen twee vliegen in één klap. Door de waterhardheid met gemiddeld 0,6 graden te verlagen wordt er plots overal “zacht water” geleverd en kunnen alle Noordhollanders met minder wasmiddel toe. En dat scheelt . Dit is een mooi voorbeeld van samenwerking tussen verschillende bestuursorganen, zegt Stowa directeur Joost Buntsma in het blad van de Vewin, Waterspiegel nr 3, juli 2016: “Hoe harder het (drink)water, des te meer wasmiddel is nodig voor een schone was en des te hoger zijn de zuiveringskosten op de rioolwaterzuiveringsinstallatie voor het waterschap.

Er is nog een derde optie, maar die noemt de Stowa directeur niet: Waterontharden door het plaatsen van een ionenwisselaar bij de consument, direct achter de watermeter. Dat komt door het uitgangspunt van zijn onderzoek: er zal niet verder onthard worden dan het wettelijk voorgeschreven minimum. Met de invoering van een nieuw Waterwerkblad 4.

Waterontharder In Kruipruimte

Daarnaast zou volledig onthard water de buizen van het hoofdleidingnet van WML gevaarlijk aantasten. Het cement zou oplossen waardoor de buizen steeds dunner en kwetsbaarder worden met lekken als gevolg. Dat laatste klinkt erg overtuigend, zeker als je weet dat een groot deel van die buizen nog uit asbestcement bestaat.

Ter rechtvaardiging van de minimumeis komt steeds maar weer die gezondheid op de proppen en niet de cementen buizen in het hoofdleidingennet. Zelfs de toenmalige minister vertelde maar de halve waarheid. In haar antwoord op desbetreffende vragen van kamerleden bij de behandeling van de drinkwaterwet noemt ze eigenlijk alleen gezondheidsredenen.

Waterontharder Op Leiding

Geen woord over leidingen van asbestcement. Gezondheid Zoals bevestigd is door de Reclamecode Commissie en ook door professor Katan in zijn column voor de NRC is het gezondheidsargument ver gezocht. Dat geldt ook voor de relatie tussen hartfalen en waterhardheid. In verschillende onderzoeken is inderdaad gerapporteerd dat er in gebieden met zacht water meer hartinfarcten voorkomen dan in gebieden met hard water.

Maar dergelijke onderzoeken geven geen sterk bewijs omdat gebieden met hard en zacht water in meer factoren met elkaar kunnen verschillen. In 2009 heeft een onderzoeksgroep van de Universiteit van Maastricht het verband tussen drinkwater hardheid, magnesium en calcium en sterfte door hartfalen of beroerte in Nederland nader onderzocht. Daarbij werd geen significant verband gevonden.

Waterontharder Zonder Riool Afvoer

Maar in een andere subgroep van vrouwen was dit effect precies andersom. De onderzoekers geven zelf aan dat deze subgroepen te klein zijn en de resultaten te tegenstrijdig om er conclusies uit te kunnen trekken. De Hartstichting schrijft in een mailtje aan een klant van Aquacombi die een vraag had over natrium in onthard water: Gezonde mensen wordt geadviseerd om niet meer dan 2,4 gram natrium (= 6 gram zout) per dag te gebruiken.

Als bijvoorbeeld aan een waterontharder 68 mg natrium/l wordt toegevoegd, is dat prima. Normaal leidingwater bevat ook natrium, gemiddeld tussen de 20-30 mg/l. Omgerekend naar g/l bevat dit ontharde water in dit voorbeeld aan natrium 0,068 g/l. Dit betekent dat men meer dan 35 liter water moet drinken om 2,4 gram natrium binnen te krijgen.

Waterontharder Gamma

Bacteriën groeien overal, waar het om gaat is de vraag of er schadelijke bacteriën groeien. Uit een onderzoek van Simon A. Parsons bleek dat er op een ionenwisselaar onder normale omstandigheden geen schadelijke bacteriën groeien wanneer die niet in het leidingwater aanwezig zijn of uit de omgeving in het apparaat terecht komen.

Bij regeneratie van de hars spoelen de meeste bacterieën weer weg. Een waarschuwing tegen bacteriegroei is dus wel terecht: installeer de ionenwisselaar niet naast de wc-pot en was je handen voordat je hem opent. “Hem” is hier de ionenwisselaar, niet de wc-pot. Waarschuwen kun je immers nooit genoeg. Waterwerkblad 4.

Gerelateerde artikelen

Laat het situatieschema van uw elektriciteit opstellen door een ervaren expert