AV media
Image default
Media

Zorggeschil en haar beschikbare geschillencommissie!

Zorgeschil is een nieuwe collaboratie tussen vier grote partijen in de zorg in Nederland. Namelijk: Netwerk Cliënt-en-raad Zorg (NCZ), vereniging Zorgklant Nederland, Quasir en ZorgthuisNL. Deze vier zorgaanbieders hebben hun krachten gebundeld om een geschillencommissie genaamd Zorggeschil te beginnen. De stichting staat voor het voorkomen van slechte geschillen van de cliënt of patiënt wanneer een zorgaanbieder en deze cliënt er niet uitkomen bij een ingediende klacht. Met de nieuwe vet van Januari 2017 (de wkggz) zijn er nieuwe maatstaven gekomen voor de kwaliteit en waarborging van de zorg. Met de geschillencommissie kunnen klachten omgezet worden in geschillen.

Kracht van de wkggz!

Toen de wkggz van kracht ging was het doel van de rijksoverheid om meer transparantie te creëren over ongewenste gebeurtenissen in de zorg en dit wettelijk vast te leggen zodat de kwaliteit van de zorg verbeterd wordt. Een van de onderdelen hiervan was hoe er met klachten van patiënten of cliënten wordt omgegaan. Deze wet is voor iedereen die zorg aanbiedt van toepassing, dus ook voor een huisarts, fysiotherapeut, bedrijfsarts of een zpp’er die traditionele of andere vormen van zorg aanbiedt. Elke zorgaanbieder kan zich aanmelden bij stichting zorggeschil om gebruik te maken van haar diensten. Zorggeschil biedt een platform wat er voor zorgt dat de kwaliteit van zorg gewaarborgd wordt!

Hoe werkt de stichting?

Met ingaan van de nieuwe wet is elke officiële zorginstelling verplicht om een onafhankelijke klachtenfunctionaris in te stellen die het mogelijk maakt voor de cliënt om kosteloos zijn of haar klacht in te kunnen dienen. Als een klacht niet goed afgehandeld wordt is het mogelijk om een rechtszaak aan te spannen, maar om het wat laagdrempeliger te maken is er een geschillencommissie. Deze veranderen de klacht in een geschil en hebben de macht de zorgaanbieder te beboeten tot 25.000 euro. Dit gebeurt allemaal binnen zes maanden. Meer weten over de Geschillencommissie? Kijk dan op de website.

https://zorggeschil.nl/