AV media
Image default
Banen en opleidingen

Bruto naar netto

 

bruto naar netto

Op uw brutoloon worden sociale premies ingehouden. Wat overblijft is uw totale belastbare loon. Daar worden dan belastingen van afgetrokken. Wat overblijft is je netto salaris.
Uw netto salaris is dus het bedrag dat op uw bankrekening verschijnt. In België is het verschil tussen bruto- en nettowaarden groter dan in de meeste andere landen. Naast uw brutosalaris betaalt uw werkgever werkgeversbijdragen aan de staat. Daarom zijn uw totale loonkosten voor uw bedrijf hoger dan uw totale loonsom.

Hoeveel netto staat er nog op uw loonlijst?
Bereken zelf wat uw netto salaris wordt met onze calculator…

Niet iedereen met hetzelfde brutosalaris zal hetzelfde nettooverschot hebben. Als u kinderen ten laste heeft, wordt er minder belasting ingehouden en is uw nettosalaris hoger dan het nettosalaris van iemand anders die precies hetzelfde bedrag verdient als u, maar zonder gezinsleden.

Juist omdat het nettosalaris anders is, wordt het brutosalaris altijd besproken in salarisonderhandelingen.

eGuide: onderhandelen over salaris
berekenen
Inmiddels is duidelijk dat er op uw brutoloon diverse belastingen en sociale premies worden ingehouden om tot uw nettoloon te komen. Maar wat wordt er precies van uw loon afgetrokken? Overzicht…

Socialezekerheidsbijdragen: Werknemers in België dragen bij aan verschillende socialezekerheidsregelingen, zoals pensioenen, ziektekostenverzekeringen en werkloosheidsuitkeringen. Deze bijdragen worden ingehouden op de loonsom.
Belastingen: Het Belgische belastingtarief is progressief, wat betekent dat het verandert op basis van het inkomen. Hoe hoger het totale salaris, hoe hoger het belastingtarief. Er kunnen verschillende belastingaftrekken en -kredieten worden aangevraagd om uw belastbaar inkomen te verminderen en uw belastingdruk te verminderen.
Andere inhoudingen: Naast de socialezekerheidsbijdragen en belastingen kunnen er nog andere inhoudingen zijn, zoals bijdragen aan werkgeverspensioenplannen, sociale fondsen en andere gespecificeerde plannen of verzekeringen.
Nadat u alle relevante inhoudingen hierboven op uw brutosalaris heeft toegepast, houdt u een nettosalaris over. Dit is het bedrag dat daadwerkelijk op uw rekening is gestort.

Houd er rekening mee dat de exacte berekening van uw nettosalaris kan variëren op basis van verschillende factoren, waaronder het soort inkomen, uw burgerlijke staat, eventuele inhoudingen of toeslagen, enz. Daarom is de bovenstaande calculator alleen ter referentie en kan deze enigszins afwijken van uw werkelijke nettosalaris.

https://vacatures.today/bruto-naar-netto.html